Orthopedische expertise

Invullen formulier-zwartwit

Wie komt in aanmerking voor een orthopedische expertise?

In aanmerking komt de cliënt die:
-(chronisch) geïnvalideerd is als gevolg van een orthopedisch en/of traumatologisch probleem.
-toestemming geeft voor uitwisseling van informatie met zijn of haar medisch adviseur, verzekering,  huisarts en medisch specialisten.
-de Nederlandse taal beheerst of die bij de expertise door een tolk wordt begeleid.

Hoe verloopt de expertise?

Momenteel behartigt DC Verzuimdiagnostiek de logistiek en administratie voor Starmans Orthopedische Expertises rondom een aanvraag van een expertise. Derhalve kunt u zich direct tot hen richten in geval u een expertise wilt aanvragen. Vergeet niet te vermelden dat u de aanvraag doet voor dokter Juliette Starmans, cq. Starmans Orthopedische Expertises. Contactgegevens hiervoor kunt u vinden onder het aanmeldings adres, op de pagina Contact.

Ook is het mogelijk de expertise direct bij Starmans Orthopedische Expertises zelf aan te vragen via de volgende procedure: De belangenbehartiger van de te onderzoeken cliënt vraagt de expertise aan door het opsturen van het aanmeldingsformulier, vergezeld van een door client ondertekend begeleidend schrijven, waarin de client toestemming geeft tot het delen van zijn/haar persoonsgegevens met Starmans Orthopedische Expertises. Het aanmeldingsformulier kunt u hier aanvragen, of downloaden via:
Aanmeldingsformulier medische expertise.

De cliënt vult het toestemmingsformulier in en verstuurt dit aan Starmans Orthopedische Expertises. Hiermee geeft de cliënt toestemming aan Starmans Orthopedische Expertises om medische informatie over hem of haar op te vragen of te delen met in het formulier genoemde personen cq. instanties. Het toestemmingsformulier kunt u hier aanvragen, of downloaden via: Toestemmingsformulier

Deze beide formulieren kunnen dan verstuurd worden t.a.v.:  Starmans Orthopedische Expertises, Kliniek MFIV Holystaete, Churchillsingel 472, 3137 XB Vlaardingen.

Na ontvangst van beide formulieren wordt binnen 3 werkdagen de ontvangst hiervan bevestigd aan de belangenbehartiger en wordt contact opgenomen met de cliënt waarbij de gegevens, zoals opgegeven, worden geverifieerd. Vervolgens wordt informatie opgevraagd bij de instanties, waar de cliënt tot op dat moment onder behandeling is geweest. Zodra deze informatie binnen is wordt met de cliënt contact opgenomen en een afspraak gemaakt voor de expertise.

Tijdens de expertise vertelt de client over de ontstaanswijze en het beloop van zijn/haar klachtenpatroon en over de behandeling hiervan tot dan toe.
Vervolgens worden eventuele lichamelijke beperkingen middels een lichamelijk onderzoek vastgesteld. Na bestudering van voorafgaand radiologisch onderzoek kan het soms nodig zijn om up to date aanvullende röntgendiagnostiek te laten verrichten.

Uiteindelijk worden alle bevindingen beoordeeld en verwoord in een expertise rapport.
Vragen, die hierin beantwoord kunnen worden, zijn:
-Welke beperkingen zijn aanwezig en zijn deze beperkingen een direct gevolg van eerder opgelopen  letsel?
-Wat is de belastbaarheid van de client?
-Is hier sprake van een eindstadium en zo niet: wat is de prognose?
-Hoeveel bedraagt de blijvende invaliditeit als gevolg van opgelopen letsel?

Wie?

De orthopedische expertise wordt uitgevoerd door drs. Juliette Starmans, orthopedisch chirurg.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!