Werkwijze

Medische keuring en bril-2

 

Starmans Orthopedische Expertises heeft als doel: objectieve analyse van orthopedische problemen van cliënten om zo te komen tot een vaststelling van hun beperkingen en prognose wat betreft arbeid en het dagelijks functioneren.

Hoe verloopt de Expertise?

Voorafgaand aan de afspraak wordt bij de medische instanties waar client onder behandeling is geweest informatie opgevraagd om aldus een beeld te verkrijgen van de problemen en behandeling tot het moment van de expertise. Vervolgens vindt de expertise plaats op locatie door drs. Juliette Starmans. Daarna wordt een medisch onderbouwd expertise rapport opgesteld waarin verslag wordt gedaan van de bevindingen en waarin de door de aanvrager gestelde vragen worden beantwoord. Bij het vaststellen van beperkingen wordt gebruik gemaakt van de AMA Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, sixth edition. Dit rapport wordt in concept ter inzage naar client verstuurd; daarna wordt het definitieve rapport aan de aanvrager verstuurd.
Het spreekt voor zich dat wordt gestreefd naar een kundige beoordeling, die leidt tot een, ten opzichte van alle partijen, onafhankelijke inschatting van belastbaarheid. Aldus kunnen opgelopen letsels (letselschade), maar ook de hierdoor blijvende beperkingen worden bepaald voor, onder andere, ongevallen- of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Termijn expertise

Na aanmelding wordt gestreefd naar een procedure binnen redelijke termijn, die gesteld kan worden op drie maanden, gerekend vanaf de datum van aanvraag. Hierbij wordt uitgegaan van een termijn van voltooiing van de definitieve rapportage binnen 6 weken na de expertise; een en ander uiteraard afhankelijk van eventuele bijkomende procedures, zoals benodigd aanvullend onderzoek en toepassing van correctie – en blokkeringsrecht*.

Hoe verloopt de Second opinion?

Ook hier wordt voorafgaande medische informatie opgevraagd. Door middel van een consult op locatie door drs. Juliette Starmans wordt een objectief oordeel gevormd over de klachten en behandelopties voor de client. Dit oordeel wordt met de client gedeeld en daarna schriftelijk vastgelegd, waarbij eveneens wordt gereflecteerd over de elders gestelde diagnose en het bijbehorende behandelvoorstel. Uiteindelijk wordt gestreefd naar een verzending van deze bevindingen naar de verwijzer en de client binnen een termijn van 4 weken na het consult.

 

*Blokkeringsrecht
Het blokkeringsrecht geeft iemand het recht om als eerste kennis te nemen van de uitslag en de conclusies van het medisch onderzoek en om te beslissen of daarvan mededeling aan anderen mag worden gedaan. Dit recht volgt uit de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!