Contact

 Starmans Orthopedische Expertise - producten

Starmans Orthopedische Expertises organiseert haar dienstverlening vanuit DC Klinieken Schiedam (bij Rotterdam) en vanuit DC Klinieken Amsterdam.  Hier worden de cliënten ontvangen en vindt de administratief-logistieke ondersteuning plaats.

Aanmelding en Locatie:

Aanmelding: Starmans Orthopedische Expertises
p/a DC Expertisecentrum
Tesselschadestraat 4
1054 ET Amsterdam
Telefoonnummers: DC Expertise Centrum: 020-7737043
DC Verzuim en Diagnostiek: 088-0062850
Mail: DC Expertise Centrum: expertises@dcklinieken.nl
DC Verzuim en Diagnostiek: info@verzuimdiagnostiek.nl
Locatie-adres: DC Klinieken Schiedam
Laan van Bol’Es 3
3122 AE Schiedam

Maken van een afspraak

Na het ontvangen van de formulieren, neemt een medewerker contact met u op voor het maken van een afspraak. Alleen vanwege dringende redenen kan deze afspraak daarna verzet worden. Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn, dan kunt u dit telefonisch mededelen via 1 van beide telefoonnummers, waarbij meteen een nieuwe afspraak zal worden gemaakt. Deze telefoon nummers zijn te bereiken op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.Correspondentie over logistieke of administratieve zaken kan plaatsvinden via bovengenoemde e-mail adressen. Voor overige vragen kunt u een e-mail sturen naar het hieronder genoemde e-mail adres.
Vermeld in uw correspondentie altijd uw naam, geboorte-datum en adresgegevens.

Correspondentie-gegevens

Mail: Starmans Orthopedische Expertises: expertisestarmans@gmail.com

Bedrijfsgegevens

KvK-nummer: 66094429.

Juliette Starmans is gecertificeerd lid van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage.

Juliette Starmans BIG-nr: 19024060901.

Deze website is gemaakt door Hedwich de Vries

Starmans Orthopedische Expertises