Second opinion

Onderzoek schouder zw

Wie komt in aanmerking voor een second opinion?

-Een cliënt, welke klachten heeft als gevolg van een orthopedisch probleem.
-Een cliënt, die toestemming geeft voor uitwisseling van informatie met zijn medisch adviseur,  verzekering, huisarts en medisch specialisten.
-Een cliënt, die de Nederlandse taal beheerst of die bij de keuring door een tolk wordt begeleid.

Hoe verloopt de second opinion?

Een second opinion wordt aangevraagd indien men een onafhankelijk medisch oordeel wil over een elders gestelde diagnose en voorgesteld behandeltraject.

De vergoeding van een second opinion zit in de basisverzekering en valt onder het eigen risico. De voorwaarden voor vergoeding van de second opinion zijn voor iedere verzekeraar verschillend en dus is het verstandig om van te voren bij de zorgverzekeraar hieromtrent te rade te gaan.

De verwijzer van de cliënt vraagt de second opinion aan door het opsturen van de verwijsbrief naar het aanmeldingsadres, dat te vinden is onder ‘Contact‘.
Daarnaast meldt de cliënt zichzelf aan via het aanmeldingsformulier dat hier kan worden aangevraagd of dat verkregen kan worden door downloaden van het Aanmeldingsformulier-second-opinion en het bijbehorende Toestemmingsformulier. Vervolgens kunnen de ingevulde formulieren per post worden opgestuurd naar het eerder genoemde aanmeldingsadres.
Na ontvangst van bovengenoemde formulieren wordt binnen 3 werkdagen contact opgenomen met de cliënt, waarbij de gegevens, zoals opgegeven, worden geverifieerd.

Vervolgens wordt informatie opgevraagd bij de instanties, waar de cliënt tot op dat moment onder behandeling is geweest. Zodra deze informatie binnen is wordt met de cliënt contact opgenomen en een afspraak gemaakt voor een consult.
Het consult bestaat uit een gesprek, waarbij de cliënt vertelt welke klachten er zijn en ook welke adviezen cq. behandelingen er elders al hebben plaatsgevonden. Dan wordt overgegaan tot een lichamelijk onderzoek. Uiteindelijk worden alle bevindingen beoordeeld en worden de conclusie en het advies schriftelijk aan de cliënt en de verwijzer toegestuurd.

Wie en waar?

De second opinion wordt uitgevoerd door drs. Juliette Starmans en vindt plaats in het Medisch Facilitair Instituut – Kliniek Holystaete in Vlaardingen.

Starmans Orthopedische Expertises